Etusivu

Kassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu.

 

Sairauskassa Rollikka on sairausvakuutuslain mukainen työpaikkakassa, joka huolehtii vakuutettujensa sairausvakuutusvakuutuslain mukaisista etuusasioista.

Kassan toimistossa käsitellään:

 • Yksityisen sairaanhoidon ja hammashoidon kustannusten Kela-korvaukset
 • Lääkekustannusten Kela-korvaukset
 • Matkakustannusten Kela-korvaukset
 • Sairauspäivärahat
 • Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat
 • Erityishoitorahat
 • Lääkkeiden erityiskorvausoikeuspäätökset

Sairausvakuutuslain mukaisten sairaanhoitokorvausten lisäksi Sairauskassa Rollikka myöntää ja maksaa vakuutetuilleen sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Hammashoidon ja silmälasien korvauksia maksetaan 1 vuoden vakuutussuhteen (vakuutussuhteen alkamispäivästä kulunut vuosi ja lisäksi vakuutusmaksua suoritettu 12kk:n ajalta) jälkeen, muiden kustannusten korvausoikeus alkaa heti vakuutussuhteen alusta alkaen.

Lisäetuuksina korvataan mm.:

 • Lääkärinpalkkioita
 • Hammashoitoa
 • Tutkimuskustannuksia
 • Fysioterapiaa, kiropraktikon, naprapaatin ja osteopaatin hoitoa
 • Lääkekustannuksia
 • Silmälasikustannuksia
 • Psykologin antamaa terapiaa
 • Sairaalan hoitopäivä-, poliklinikka-, ja päiväkirurgiamaksut
 • Terveyskeskusmaksut
 • Hallituksen harkinnan mukaan yksityisten leikkausten lääkärinpalkkiokustannuksia, laitosmaksuja, apuvälinekustannuksia

Yksityisten palveluntuottajien perimiä toimistomaksuja, poliklinikkamaksuja tms. maksuja ei korvata.

 

Liity Sairauskassa Rollikan vakuutetuksi

Vakuutetuksi haetaan täyttämällä liittymislomake, joka aukeaa alapuolella olevasta linkistä.

Vakuutetuksi voivat liittyä kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt. Liittymislomake tulee toimittaa sairauskassaan kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Liittymislomake

Lähetä viesti kassaan


Päivitä yhteystiedot