Korvaukset ja korvausten hakeminen

Korvaushakemukset toimitetaan  Iris-asiointipalvelun välityksellä tai postitse.

Korvauksia käsitellään ja maksetaan keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.


Sairauskassa Rollikan korvaus sairaanhoitokustannuksista lasketaan kokonaiskus­tannuksesta. Korvaus sisältää sekä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen että kassan lisäkorvauksen. Esim . Lääkärinpalkkio 100,00 €, josta kokonaiskorvaus 75% eli 75,00 €. Korvaus sisältää svl-korvauksen 8,00 € ja kassan lisäkorvauksen 67,00 €

Sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen saa antaa vähentää jo maksun yhteydessä. Tämä nopeuttaa korvauskäsittelyä ja saat lisäetuuskorvauksen nopeammin tilillesi.

Lääkkeiden osalta korvaus maksetaan sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun, 50 euroa, ylittävältä osalta ja lasketaan siitä hinnasta (viitehinnasta), josta myös sairausvakuutuslain mukainen korvaus lasketaan.

Yksityisten palveluntuottajien perimiä toimisto-, poliklinikka-, tms. maksuja ei korvata.HUOM! Osalla palveluntuottajia (Mehiläinen, Terveystalo, Pihlajalinna) on hankaluuksia suoralaskuttaa lääkärinpalkkioita, joista ei tule sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Jos joudut maksamaan kustannuksia kokonaan itse, lähetä korvaushakemus kassaan käsittelyyn Iris-palvelussa tai postitse.