Korvaukset ja korvausten hakeminen

  • Sairauskassa Rollikan korvaus sairaanhoitokustannuksista lasketaan kokonaiskus­tannuksesta. Korvaus sisältää sekä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen että kassan lisäkorvauksen. Esim . Lääkärinpalkkio 100,00 €, josta kokonaiskorvaus 75% eli 75,00 €. Korvaus sisältää svl-korvauksen 8,00 € ja kassan lisäkorvauksen 67,00 €

  • Sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen saa antaa vähentää jo maksun yhteydessä. Tämä nopeuttaa korvauskäsittelyä ja saat lisäetuuskorvauksen nopeammin tilillesi.

  • Lääkkeiden osalta korvaus maksetaan sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun, 50 euroa, ylittävältä osalta ja lasketaan siitä hinnasta (viitehinnasta), josta myös sairausvakuutuslain mukainen korvaus lasketaan.

  • Yksityisten palveluntuottajien perimiä toimisto-, poliklinikka-, tms. maksuja ei korvata.

 

  • Korvaushakemukset toimitetaan joko postitse tai Iris-asiointipalvelun välityksellä.

  • Korvauksia käsitellään ja maksetaan keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.