Palkaton vapaa ja Rollikan vakuutusmaksu

TIEDOTE OIKEUDESTA SAIRAUSKASSAN KORVAUKSIIN JA VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMISESTA PALKATTOMAN VAPAAN AJALTASairauskassa Rollikan sääntöjen mukaan palkattomalla vapaalla olevan kassan vakuutetun on mahdollista halutessaan maksaa kassan vakuutusmaksu itse palkattoman vapaan ajalta ja siten säilyttää oikeutensa kassan lisäetuuksiin.


Kassan sääntöjen mukaisia palkattomia vapaita ovat mm. lomautusaika, opintovapaa, vuorotteluvapaa, hoitovapaa ja määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyden ajalta maksettavan työttömyyskorvauksen aika.

 

Palkaton sairausloma tai vanhempainvapaa, joiden ajalta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, eivät kuulu em. vapaisiin, joiden ajalta peritään jäsenmaksu. Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan suoritusajan vakuutussuhde ja oikeus korvauksiin säilyy, vaikkei vakuutusmaksua peritä.

 

Palkattoman vapaan ajalta perittävä vakuutusmaksu on kassan sääntöjen mukaisen vakuutusmaksun suuruinen. Vakuutusmaksu on 31.12.2023 asti 39,90 euroa/kk ja 1.1.2024 alkaen 43,00 euroa/kk. Mikäli osa kuukausittaisesta vakuutusmaksusta peritään palkasta, itse maksettava vakuutusmaksu yhteen sovitetaan palkasta perityn maksun kanssa siten, että vakuutusmaksu on yhteensä edellä mainitun maksun suuruinen.


Vakuutusmaksun maksamisesta tulee ilmoittaa kassan toimistoon. Kassan vakuutettu sitoutuu ilmoituksellaan maksamaan vakuutusmaksun koko palkattoman vapaan ajalta. Vakuutusmaksu suoritetaan kassan toimistosta saadun maksutositteen mukaisesti kassan tilille. Mikäli palkattomalla vapaalla oleva vakuutettu laiminlyö jäsenmaksun maksamisen, katsotaan hänen oikeutensa kassan lisäetuuksiin päättyneen lopun palkattoman vapaan ajaksi.


Mikäli palkattomalla vapaalla oleva vakuutettu ei maksa vakuutusmaksua, hänellä ei kassan sääntöjen mukaisesti ole oikeutta kassan lisäetuuksiin palkattoman vapaansa aikana syntyneistä kustannuksista. Aiheettomasti maksetut korvaukset kassalla on oikeus periä takaisin tai vähentää tulevista lisäetuuskorvauksista. Tämä koskee myös sopimusapteekeista ostettujen lääkkeiden lisäetuuksia ja palveluntuottajien laskuttamia kustannuksia (esim. lääkärinpalkkio, fysikaalinen hoito, tutkimukset jne).

 

Vakuutusmaksun maksamisesta ilmoitetaan kassan toimistoon sähköpostilla rollikka@sairauskassarollikka.fi , kassan www-sivujen yhteydenotto-lomakkeella tai Iris-palvelun viestillä.