Tutkimus ja hoito

Korvaus

  • 80 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä niihin liittyvistä näytteenotoista

  • 80 % radiologisista tutkimuksista (esim. rötgentutkimukset, uä-tutkimukset, magneettitutkimukset), ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä, ellei hallitus yksittäistapauk­sessa päätä korvausta myöntää.

  • 80 % lääkärin määräämästä valohoidosta ja kynsien ureahoidosta enintään 10 käyntikerralta kalenterivuodessa

Korvausedellytykset

  • Tutkimuksen tulee perustua lääkärin määräykseen ja olla myös sairausvakuutuslain mukaan korvattava

Korvauksen hakeminen

  • Mikäli asioit muussa kuin kassan sopimuspaikassa pyydä palveluntuottajaa tekemään svl-osuuden vähennys jo maksun yhteydessä. Näin nopeutat korvauskäsittelyä.

    • Jos palveluntuottaja vähentää Kelan osuuden, omavastuulasku tai -kuitti riittää korvauksen hakemiseen.

  • Jos palveluntuottaja ei kuitenkaan tee svl-osuuden vähennystä, toimita sairauskassan toimistoon korvauksen käsittelyä varten lääkärin allekirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys, maksettu lasku sekä täytetty Kelan korvaushakemus.