Tutkimus ja hoito


 • 75 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä niihin liittyvistä näytteenotoista
 • 75 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista (esim. rötgentutkimukset, uä-tutkimukset, magneettitutkimukset)
 • 75 % lääkärin määräämästä sairaanhoitajan antamasta hoidosta ja valohoidosta 


Korvausedellytykset

 • Korvattavien tutkimus- ja hoitokustannusten tulee aina olla lääkärin sairaudenhoitoa tai sairauden toteamista varten määräämiä. 
 • Lääkärin määräys toimitetaan korvaushakemuksen liitteenä.
 • Lääkärin määräys tulee olla voimassa käyntipäivänä. Määräys on voimassa yhden vuoden allekirjoituspäivästä lukien. Takautuvasti kirjoitettu määräys ei oikeuta korvaukseen.
 • Korvattavien tutkimus- ja hoitokustannusten tulee olla käypähoitosuosituksen mukaan kyseessä olevan sairauden hoidon tai sairauden toteamisen vuoksi tarpeellisia ja merkittäviä.
 • Yksityisen palveluntuottajan suorittamien magneettitutkimusten, tietokonetomografiatutkimusten ja kartiokeilatutkimusten osalta korvausedellytyksenä on, että tehty tutkimus perustuu erikoislääkärin lähetteeseen.
 • Yksityisen palveluntuottajan suorittamien laboratoriotutkimusten osalta korvausta ei makseta vitamiini- ja hivenainetutkimuksista tai pakettitutkimuksista.
 • Yksityisen palveluntuottajan antamaa sädehoitoa, sytostaattihoitoa, keinomunuaishoitoa ja rautainfuusiohoitoa ei korvata.
 • Optikon suorittamia silmätutkimuksia ei korvata.
 • Hallituksella on mahdollisuus rajata korvausten ulkopuolelle myös muita tutkimuksia. Niistä tiedotetaan tällä sivulla erikseen.

Korvauksen hakeminen

Kun kyseessä on tutkimus- tai hoitokustannus, josta ei makseta sairausvakuutuslain mukaista korvausta, toimita aina maksetun laskun/käteiskuitin lisäksi lääkärin tutkimus- ja hoitomääräys. Laskussa/käteiskuitissa tulee näkyä vakuutetun nimi, käyntipäivä ja selvitys kustannuksista.

Kun kyseessä on sairausvakuutuslain mukaan korvattava tutkimus- tai hoito ja asioit muussa kuin kassan sopimuspaikassa, pyydä palveluntuottajaa tekemään svl-osuuden vähennys jo maksun yhteydessä. Näin nopeutat korvauskäsittelyä.

Jos palveluntuottaja vähentää Kelan osuuden, omavastuulasku tai -kuitti riittää korvauksen hakemiseen. Laskussa/kuitissa tulee näkyä vakuutetun nimi, käyntipäivä ja selvitys kustannuksista.

Jos palveluntuottaja ei kuitenkaan tee svl-osuuden vähennystä, toimita sairauskassan toimistoon korvauksen käsittelyä varten lääkärin allekirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys, maksettu lasku sekä täytetty Kelan korvaushakemus.


Jos asioit sopimuspaikassa, esitä korvauksen suoralaskutusta varten Kela-kortti, jonka takana merkintä työpaikkakassaan 33003 kuulumisesta. Tällöin maksat itse vain kassan korvauksen jälkeisen omavastuun, eikä sinun enää tarvitse itse hakea korvausta kassasta.