Silmälasit

Korvaus

  • Lääkärin tai optikon määräämien silmälasien kustannuksista enintään 330,00 euroa.

  • Korvausta maksetaan yksien silmälasien kustannuksista!

Korvausedellytykset

  • Silmälasikorvausta maksetaan vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle.
    • Yhden vuoden jäsenyysedellytys täyttyy, kun jäsenmaksua on suoritettu 12kk:n ajalta.
  • Silmälasikorvaukseen on oikeus kolmen vuoden välein.

Korvauksen hakeminen

  • Toimita sairauskassan toimistoon nimellä varustettu, kustannuserittelyn sisältävä maksukuitti.