Silmälasit

Korvaus

  • Lääkärin tai optikon määräämien silmälasien kustannuksista enintään 330,00 euroa.

  • Korvausta maksetaan yksien silmälasien kustannuksista!

Korvausedellytykset

  • Silmälasikorvausta maksetaan vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle.
    • Yhden vuoden jäsenyysedellytys täyttyy, kun jäsenmaksua on suoritettu 12kk:n ajalta.
  • Silmälasikorvaukseen on oikeus kolmen vuoden välein.

Korvauksen hakeminen

  • Toimita sairauskassan toimistoon nimellä varustettu, kustannuserittelyn sisältävä maksukuitti.

 

Silmälasikorvauksen erityistapauksia:

Voimassaolevan silmälasikorvauksen voi käyttää myös silmien laserleikkauksen kustannusten korvauksena.

Silmälasiliikkeen kanssa tehdyn silmälasien kuukausisopimuksen osalta korvausta voi hakea kuukausieristä kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksusta. Maksutositteet ja silmälasiliikkeen kanssa tehty sopimus tulee toimittaa kassaan yhdellä kertaa.