Lääkärinpalkkiot

Korvaus

  • 80 % yleis- ja erikoislääkärin vastaanottopalkkiosta.                                                                                                             
  • Yksityisesti tehtyjen leikkausten ja niihin verrattavien toimenpiteiden lääkärinpalk­kiokustannuksista on vuonna 2022 mahdollista saada hallituksen harkinnan mu­kaan korvausta 80 %, mutta enintään yhteensä 500,00 euroa (svl+lisäetuus). Jo­kainen tapaus käsi­tellään erikseen hallituksen kokouksessa.

Korvausedellytykset

  • Lääkärinpalkkion tulee olla myös sairausvakuutuslain mukaan korvattava.

Korvauksen hakeminen 

  • Jos kustannuksista on jo vähennetty Kelan osuus, korvauksen hakemiseksi riittää omavastuulasku tai -kuitti. Huom! Pyydä palveluntuottajaa tekemään svl-osuuden vähennys jo maksun yhteydessä. Näin nopeutat korvauskäsittelyä.

 

  • ​Jos palveluntuottaja ei tee svl-osuuden vähennystä maksun yhteydessä, toimita sairauskassaan selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista lomake, maksettu lasku sekä täytetty Kelan korvaushakemus.

 

  • Jos asioit sopimuspaikassa, esitä Kela-kortti ja kassan jäsenkortti korvausten suoralaskutusta varten. Tällöin maksat itse vain kassan korvauksen jälkeisen omavastuun, eikä sinun enää tarvitse itse hakea korvausta kassasta.