Psykologin antama terapia


  • Kassa korvaa lääkärin määräämästä psykolo­gin antamasta terapiasta 75 %, kuitenkin enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa.


Korvauksen hakeminen

  • Korvauksen hakeminen: Toimita sairauskassan toimistoon lääkärin määräys, maksettu lasku tai maksukuitti.
  • Määräyksen tulee olla voimassa käyntipäivänä. Lääkärin määräys on voimassa yhden vuoden allekirjoituspäivästä lukien määräyksen mukaisiin käyntikertoihin. 


  • Kassa ei korvaa Kelan kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuuksia.