Vakuutussuhde ja vakuutusmaksu

VAKUUTUSSUHDE

Sairauskassan vakuutetuksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluvan työnantajaan työsuhteessa oleva henkilö. Sairauskassaan liittymisestä on ilmoitettava kirjallisesti liittymislomakkeella kahden (2) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kassan toimintapiirin muodostavat:

 • Cargotec Finland Oy (Tampereen tehdas)
 • Valmet Automation Oy
 • Valmet Technologies Oy
 • Valmet Oyj
 • Valmet Kauttua Oy
 • Valmet Flow Control Oy
 • Valmet Automotive Oy ja Valmet Automotive EW Power Oy
 • Satron Instruments Oy
 • Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunta ja  Peijakka osk.
 • Vindea Oy
 • HUB logistics Packaging Oy:n Valmet Technologies Oy/Kudokset-liiketoimintayksikön toimipiste
 • Contitech Finland Oy
 • TKT Logistics Systems Oy; henkilöt, jotka olivat kassan jäseniä 9.3.2016
 • Ylöjärven Koneistus Oy; henkilöt, jotka olivat kassan jäseniä 23.5.2012
 • VKK Works Oy; henkilöt, jotka olivat kassan jäseniä 31.1.2014
 • Metso Outotec Oyj, henkilöt, jotka siirtyessään olivat kassan jäseniä
 • Sairauskassa Rollikan toimihenkilöt

KASSAN VAKUUTUSMAKSU

Kassan vakuutusmaksun on 31.12.2023 asti 39,90 euroa kuukaudessa ja 1.1.2024 alkaen 43,00 euroa kuukaudessa.

Työnantaja pidättää vakuutusmaksun palkanmaksun yhteydessä ja tilittää sen sairauskassalle.

 • Palkattomalla vapaalla olevan kassan vakuutetun on mahdollista maksaa kassan vakuutusmaksu itse ja säilyttää oikeutensa kassan lisäetuuskorvauksiin myös palkattoman vapaansa aikana. Palkattoman vapaan ajalta perittävä vakuutusmaksu on 31.12.2023 asti 39,90 euroa kuukaudessa ja 1.1.2024 alkaen 43,00 euroa kuukaudessa. Vakuutusmaksun maksamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kuukauden kuluessa palkattoman vapaan alkamisesta. Ilmoituksella jäsen sitoutuu maksamaan kassan vakuutusmaksun koko palkattoman vapaansa ajalta. Mikäli vakuutusmaksua ei maksa palkattoman poissaolon ajalta itse, oikeutta kassan lisäetuuksiin ei ole. 
 • Lue lisää kohdasta: Palkaton vapaa ja Rollikan vakuutusmaksu.

VAKUUTETUN TIEDOT

 • Liittymishakemuksessa annettujen henkilötietojen päivittäminen on vakuutetun omalla vastuulla. Sairauskassa ei saa eikä vastaanota tietoja muilta tahoilta.
 • Sairauskassa ei luovuta vakuutetun tietoja eteenpäin ilman vakuutetun lupaa tai pyyntöä. Liittymishakemuksella vakuutettu antaa valtuuteden ilmoittaa vakuutussuhteen alkamisesta ja vakuutusmaksun perinnän aloittamisesta työnantajan edustajalle.
 • Kts. tarkemmin kohta Selvitys vakuutetun tietojen käsittelystä.