Finanssivalvonta on vahvistanut Sairauskassa Rollikan säännöt voimaan 1.1.2024 alkaen

22.12.2023

Finanssivalvonta on vahvistanut marraskuun kassankokouksen hyväksymät saääntömuutokset voimaan 1.1.2024 alkaen.

Yhteenveto sääntömuutoksista:

4 §:n toimintapiiri – muutetaan KPA Unicon Oy ja KPA Unicon Group Oy VKK Works Oy:ksi.

8 §:n vakuutusmaksu korotetaan 43,00 euroon. Vakuutusmaksu sidotaan palkkakertoimeen ja korottamisesta tehdään päätös vuosittain marraskuun kassankokouksessa.

14 §:n 1a) lääkärinvastaanottopalkkio muutetaan lääkärinpalkkioksi, 1b) korvauksen enimmäismäärä korotetaan 200,00 euroon, 1c) poistetaan (korvaus jatkossa 1b) kohdan mukaan)

14 §:n 5 kohdan ei korvattavia kustannuksia koskevaan momenttiin lisätään yksityisen palveluntuottajan antama rautainfuusiohoito ja optikon suorittamat silmätutkimukset.

14 §:n viimeisten momenttien tarkennuksista poistetaan 1c) kohta ja tarkennetaan 1b) ja 5a)-c) kohtien osalta, että hallitus antaa korvausedellytysten lisäksi tiedot kustannuksista, jotka on rajattu korvausten ulkopuolelle. Lisätään tieto, että yleisohjeet annetaan vuosittain.

15 §:n 2) kohdan lakiviittaus korjataan, koska laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) on kumottu lailla sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023). Uusi laki tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.


Alla säännöt kokonaisuudessaan: