Hammashoito

Korvaus

90 % ham­maslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta 300,00 euron enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa.

Korvattavana hammashoitona pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä.

Hammasröntgenistä korvataan tutkimuksena ja hoitona 75% kustannuksesta (ei kerrytä hammashoidon enimmäiskorvausmäärää).

Korvausedellytykset

  • Hammashoidon korvausta maksetaan vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle vakuutetulle
    • Yhden vuodenvakuutussuhde täyttyy siinä vaiheessa, kun vakuutussuhteen alkamispäivästä on kulunut vähintään vuosi ja vakuutusmaksua on suoritettu 12kk:n ajalta.


  • Hampaiden valkaisua ja muuta esteettistä hoitoa ei korvata.

Korvauksen hakeminen

Jos kustannuksista on jo vähennetty Kelan osuus toimita hakemuksena:

Omavastuulasku tai -kuitti, josta näkyy vakuutetun nimi, erittely tehdyistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista, käyntipäivä ja vähennetty Kelan osuus. 

Huom! Pyydä palveluntuottajaa tekemään svl-osuuden vähennys jo maksun yhteydessä. Näin nopeutat korvauskäsittelyä.

Jos svl-vähennystä ei kuitenkaan tehdä palveluntuottajan toimesta, toimita hakemuksena:

  • selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista lomake, maksettu lasku tai maksukuitti sekä allekirjoitettu korvaushakemus.
    • Suuhygienistin palkkioiden osalta toimita lisäksi hammaslääkärin tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistin hoitoon, mikäli annettu hoito on perustunut hammaslääkärin määräykseen.


  • Julkisen hammashoidon kustannuksista korvausta haetaan maksetulla laskulla, josta selviää asiakkaan nimi, käyntipäivä ja erittely kustannuksista.