Hammashoito

Korvaus

 • 90 % ham­maslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta 300,00 euron enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa.

 • Korvattavana hammashoitona pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä.

 • Hammasröntgenistä korvataan tutkimuksena ja hoitona 80% kustannuksesta (ei kerrytä hammashoidon enimmäiskorvausmäärää).

Korvausedellytykset

 • Hammashoidon korvausta maksetaan vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle
  • Yhden vuoden jäsenyysedellytys täyttyy siinä vaiheessa, kun jäsenmaksua on suoritettu 12kk:n ajalta.

 

 • Hampaiden valkaisua ja muuta esteettistä hoitoa ei korvata.

Korvauksen hakeminen

 • Jos kustannuksista on jo vähennetty Kelan osuus toimita hakemuksena:

  • Omavastuulasku tai -kuitti, josta näkyy erittely tehdyistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista, käyntipäivä ja vähennetty Kelan osuus. 

   • Huom! Pyydä palveluntuottajaa tekemään svl-osuuden vähennys jo maksun yhteydessä. Näin nopeutat korvauskäsittelyä.

 • Jos svl-vähennystä ei kuitenkaan tehdä palveluntuottajan toimesta, toimita hakemuksena:

  • selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista lomake, maksettu lasku tai maksukuitti sekä allekirjoitettu korvaushakemus.
   • Suuhygienistin palkkioiden osalta toimita lisäksi hammaslääkärin tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistin hoitoon, mikäli annettu hoito on perustunut hammaslääkärin määräykseen.

 

 • Julkisen hammashoidon kustannuksista korvausta haetaan maksetulla laskulla, josta selviää asiakkaan nimi, käyntipäivä ja erittely kustannuksista.