Sairaalan hoitopäivämaksut, poliklinikka- ja terveyskeskusmaksut

Korvaus

  • 100%: sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksut sekä kotisairaalan hoitopäivämaksut 

    • enintään yhteensä 180 vuorokaudelta saman sairauden johdosta.

  • 100%: sairaalan poliklinikkamaksut, terveyskeskuksen käyntimaksut, sairaanhoitajan vastaanottomaksut ja sarjahoitomaksut.

  • 100%: sairaalan päiväkirurgiasta peritty maksu.

  • 80 % sairaalan tai terveyskeskuksen perimästä lääkärintodistuspalk­kiosta.

 

Korvauksen hakeminen

  • Toimita sairauskassan toimistoon maksettu lasku, josta selviää asiakkaan nimi, käyntipäivä ja mitä kustannuksia laskutettu.