Matkakustannukset

Kassa korvaa sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkakustannukset sekä apuvälineiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustannuk­set silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla eli kustannukset ylittävät svl:n mukaisen omavastuun, joka vuonna vuonna 2022 on 25,00 euroa/suunta.

  • Taksi tulee tilata Kelan määrittelemästä alueellisesta tilauskeskuksesta ja todistus erityiskulkuneuvon tarpeesta pyytää hoitopaikasta.
  • Oman auton käytöstä maksettava korvaus on 0,20 euroa/km.

 

Korvauksen hakeminen

  • Hae matkakorvausta sähköisesti www.kela.fi

  • tai toimita sairauskassan toimistoon täytetty matkakorvaushakemus sekä tarvittaessa liitteeksi maksukuitti ja selvitys erityiskulkuneuvon tarpeesta.

  • Matkakorvauksen yhdensuuntaisen matkan 25,00 euron omavastuusta korvausta haetaan laskulla tai maksukuitilla.