Lääkkeet

Korvaus

 

Kassan lääkekorvaus maksetaan sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun (50,00 euroa) ylittävistä lääkekustannuksista ja lasketaan samasta hinnasta (viitehinta), josta myös sairausvakuutuslain mukainen korvaus lasketaan.

 

Peruskorvattavat lääkkeet

  • Kassa korvaa 85 % lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja niitä vastaavista tuot­teista sekä perusvoiteista, jotka ovat myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavia.

Erityiskorvattavat lääkkeet

  • Kassa korvaa erityiskorvattavat lääkkeet kokonaan  sairausvakuutuslain mukaiseen viitehintaan asti silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla ja henkilölle on myönnetty erityiskorvausoikeus kyseisen lääkkeen kustannuksiin. Korvaus maksetaan sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun ylittävistä lääkekustannuksista.

Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista

  • Kassa korvaa lääkekustannukset kokonaan lääkeostojen vuotuisen omavastuuka­ton ylittymisen jälkeen silloin, kun lisäkorvausta on saatu sairausvakuutuslain nojal­la.

 

Korvauksen hakeminen 

  • Mikäli  asioit muussa kuin kassan sopimusapteekissa, toimita korvauksen käsittelyä varten sairauskassan toimistoon maksukuitti, apteekin lääkelaskelma ja täytetty Kelan korvaushakemus.                                                                                                                                                                                                                                                       
  • Mikäli asioit sopimusapteekissa esitä Kela-kortti, jonka takana merkintä työpaikkakassaan 33003 kuulumisesta, korvausten suoralaskutusta varten. Tällöin maksat itse vain kassan korvauksen jälkeen jäävän omavastuun, eikä sinun tarvitse itse hakea korvausta kassasta.

 

  • Uusia apteekkisopimuksia tehdään jäsenten toiveiden mukaisesti. Ole yhteydessä kassan toimistoon, mikäli lähiapteekillasi ei ole suorakorvaussopimusta Rollikan kanssa.