Sairauskassa Rollikan uudet säännöt 1.1.2023 alkaen

29.12.2022

Marraskuun kassankokous hyväksyi 23.11.2022 hallituksen sääntömuutosesityksen ja Finanssivalvonta on vahvistanut 23.12.2022 uudet säännöt voimaan 1.1.2023 alkaen.

Uudet säännöt luettavissa kokonaisuudessaan www-sivujen kohdasta säännöt.


Alla lueteltuna kassan sääntöjen mukaisia lisäetuuskorvauksia koskevat muutokset.


Lääkärinpalkkioiden korvaus 1.1.2023 alkaen:

a)75 % lääkärinvastaanottokäyntipalkkiosta silloin, kun käynti on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.

b)75% lääkärinpalkkiosta silloin, kun käynti tai hoito ei ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään 115,00 euroa/käynti- tai hoitokerta. Tämän kohdan mukaan korvataan mm. skopioiden lääkärinpalkkiot, pientoimenpiteiden (kuten luomenpoisto tai muu ihomuutoksen poisto) lääkärinpalkkiot, nivelpistojen lääkärinpalkkiot jne.

c)Leikkauksen ja siihen verrattavan toimenpiteen lääkärinpalkkio korvataan hallituksen harkinnan mukaan. Vuonna 2023 korvausta maksetaan 75%, kuitenkin enintään 425,00 euroa. Hallituksen harkinnalla korvattavia leikkauksia ovat mm. polvileikkaukset, olkapääleikkaukset, yläluomileikkaukset, kaihileikkaukset jne.

Lääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot, korvaus 1.1.2023 alkaen:

a) 75 % lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista ja radiologisista tutkimuksista sekä niihin liittyvistä näytteen­otoista;

b) 75% lääkärin määräämästä sairaanhoitajan antamasta hoidosta ja valohoidosta;

c) 75 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista tai hieronnasta. Korvausta maksetaan enintään yhteensä 10 hoitokerralta kalenterivuodessa;

d) 75 % lääkärin määräämästä naprapatia-, kiropraktiikka- ja osteopaattihoidosta, kuitenkin yhteensä enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa;

e) 75 % lääkärin määräämästä psykologin antaman terapian kustannuksesta kuitenkin enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa.


Yksityisen terveyden huollon magneettitutkimusten, tietokonetomografiatutkimusten ja kartiokeilatutkimusten osalta korvausedellytyksenä on, että tehty tutkimus perustuu erikoislääkärin lähetteeseen.

Yksityisen terveydenhuollon tutkimusten osalta korvausedellytyksenä on, että tehty tutkimus tai annettu hoito perustuu lääkärin lähetteeseen ja kyseessä on sairaudenhoito. Määrätyn tutkimuksen tulee olla käypä hoito suosituksen mukaisesti tarpeellinen ja merkityksellinen kyseisen sairauden toteamisen tai hoidon kannalta.

Yksityisen terveydenhuollon tutkimusten ja hoidon osalta korvausta ei makseta laboratoriotutkimuksista, jotka ovat vitamiini- tai hivenainetutkimuksia tai pakettitutkimuksia. Korvausta ei myöskään makseta yksityisen palveluntuottajan antamasta sädehoidosta, sytostaattihoidosta tai keinomunuaishoidosta.


Kaikki muut Sairauskassa Rollikan maksamat korvaukset säilyvät ennallaan.