Marraskuun kassankokous keskiviikkona 29.11.2023 klo 16.00

17.11.2023

KOKOUSKUTSU 17.11.2023

SAIRAUSKASSA ROLLIKAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika:          Keskiviikko 29.11.2023 klo 16.00

Paikka:       Sairauskassa Rollikan toimisto, Lapintie 3, 33100 Tampere tai Teams-etäyhteys

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1.     Kassan sääntöjen 34 §:ssä mainitut marraskuun varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat

2.     Hallituksen sääntömuutosesitys:

4 §:n toimintapiiri – muutetaan KPA Unicon Oy ja KPA Unicon Group Oy VKK Works Oy:ksi.

8 §:n vakuutusmaksu korotetaan 43,00 euroon. Vakuutusmaksu sidotaan palkkakertoimeen ja korottamisesta tehdään päätös vuosittain marraskuun kassankokouksessa.

14 §:n 1a) lääkärinvastaanottopalkkio muutetaan lääkärinpalkkioksi, 1b) korvauksen enimmäismäärä korotetaan 200,00 euroon, 1c) poistetaan (korvaus jatkossa 1b) kohdan mukaan)

14 §:n 5 kohdan ei korvattavia kustannuksia koskevaan momenttiin lisätään yksityisen palveluntuottajan antama rautainfuusiohoito ja optikon suorittamat silmätutkimukset.

14 §:n viimeisten momenttien tarkennuksista poistetaan 1c) kohta ja tarkennetaan 1b) ja 5a)-c) kohtien osalta, että hallitus antaa korvausedellytysten lisäksi tiedot kustannuksista, jotka on rajattu korvausten ulkopuolelle. Lisätään tieto, että yleisohjeet annetaan vuosittain.

15 §:n 2) kohdan lakiviittaus korjataan, koska laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) on kumottu lailla sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023). Uusi laki tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.

Kassan vakuutetuilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen joko paikan päällä kassan toimistolla tai Teams-etäyhteydellä.

Kokoukseen Teams-etäyhteydellä osallistuvan vakuutetun pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 28.11.2023 mennessä p.050-325 7362 tai rollikka@sairauskassarollikka.fi. Ilmoittautuneille lähetetään kokousmateriaali sekä linkki/ohjeet kokoukseen osallistumista varten.

Sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat kassan toimistolla vakuutettujen nähtävänä viikon ajan ennen kassankokousta. Asiakirjat on mahdollista pyytää nähtäväksi myös sähköisesti.

 

SAIRAUSKASSA ROLLIKAN HALLITUS