Muistutuksia jäsenille

2.3.2012

Korvauskäsittelyn nopeuttamiseksi

  • Pyydä palveluntuottajaa tekemään Kela-korvausvähennys jo maksun yhteydessä
  • Lähetä kassaan aina kaikki saamasi tositteet joko postitse tai sähköpostin liitteenä
  • Toimita kassaan täytetty ja allekirjoitettu korvaushakemus silloin, kun kyse on yksityisestä sairaanhoidosta, eikä Kela-korvausvähennystä ole tehty
  • Muista hakea korvausta kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta

Lisäetuuskorvauskuitteja ei lähetä jäsenille            

  • Lisäetuuskorvauskuittien lähettäminen jokaisesta korvaustapahtumasta jäsenistölle aiheuttaa kustannuksia.
  • Jäsenistön on helppo tarkistaa omalta tiliotteeltaan Sairauskassalta saamansa kokonaiskorvaus.
  • Sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta (Kela-korvaus) jäsenet saavat virallisen päätöksen. Mikäli jäsenellä on kysyttävää korvattuun summaan liittyen, asia selviää ottamalla yhteyttä Sairauskassaan. Pyydettäessä kuitti lisäetuuskorvauksesta voidaan lähettää.

Jäsenmaksu palkattoman vapaan ajalta

Palkattoman vapaan ajalta on mahdollista maksaa kassan jäsenmaksu itse ja säilyttää samalla oikeus sairauskassan lisäetuuskorvauksiin.Palkattomalle vapaalle jäämisestä ja jäsenmaksun maksamisesta sen ajalta tulee ilmoittaa kassan toimistoon.

Mikäli jäsenmaksua ei halua maksaa, oikeutta kassan korvauksiin ei ole palkattoman vapaan aikana. Aiheettomasti maksetut korvaukset peitään takaisin tai vähennetään tulevista lisäetuuskorvauksista. Tämä koskee myös sopimusapteekeista ostettuja lääkketä ja sopimuspalveluntuottajan laskuttamia kustannuksia (esim. lääkärinpalkkiot, fysikaalinen hoito, tutkimukset).