Jäsenyys ja jäsenmaksu

JÄSENYYS

Sairauskassan jäseneksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluvalta työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa saava henkilö. Sairauskassaan liittymisestä on ilmoitettava kirjallisesti liittymislomakkeella kahden (2) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kassan toimintapiirin muodostavat:

 • Cargotec Finland Oy (Tampereen tehdas)
 • Satron Instruments Oy
 • Valmet Automation Oy:n Tampereen liiketoimintayksiköt aluekonttoreineen ja Valmet Automation Oy:n Kajaanin ja Varkauden toimipisteiden toimihenkilöt
 • Metso Oyj
 • Metso Flow Control Oy; henkilöt, jotka olivat kassan jäseniä 28.2.2015
 • Valmet Technologies Oy
 • Valmet Oyj; henkilöt, jotka olivat kassan jäseniä 31.12.2013
 • Finbow Oy:sta Logistic TKT Systems Oy:n palvelukseen siirtyneet jäsenet
 • Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunta ja  Peijakka osk.
 • Vindea Oy
 • Konepaja Saastamoinen Oy; henkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 23.5.2012
 • Valmet Automotive Oy ja Valmet Automotive EW Power Oy
 • HUB logistics Packaging Oy:n Valmet Technologies Oy/Kudokset-liiketoimintayksikön toimipiste
 • Walpella Oy;henkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 28.12.2011 ja Walpella Works Oy; henkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 30.1.2012.
 • Contitech Finland Oy
 • KPA Unicon Oy, KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Service Oy; henkilöt, jotka olivat kassan jäseniä 31.1.2014
 • TJB-Yhtiöt Oy, henkilöt, jotka olivat kassan jäseniä 31.8.2014
 • Sairauskassa Rollikan toimihenkilöt

KASSAN JÄSENMAKSU

 • Kassan jäsenmaksun on vuonna 2020 39,90 euroa kuukaudessa.

 • Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkanmaksun yhteydessä ja tilittää sen sairauskassalle.

 • Palkattomalla vapaalla olevan kassan jäsenen on mahdollista maksaa kassan jäsenmaksu itse ja säilyttää oikeutensa kassan lisäetuuskorvauksiin myös palkattoman vapaansa aikana. Palkattoman vapaan ajalta perittävä jäsenmaksu on 39,90 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksun maksamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kuukauden kuluessa palkattoman vapaan alkamisesta. Ilmoituksella jäsen sitoutuu maksamaan kassan jäsenmaksun koko palkattoman vapaansa ajalta.

JÄSENTIEDOT

 • Jäsenhakemuksessa annettujen henkilötietojen päivittäminen on jäsenen omalla vastuulla. Sairauskassa ei saa eikä vastaanota tietoja muilta tahoilta.
 • Sairauskassa ei luovuta jäsenen tietoja eteenpäin ilman jäsenen lupaa tai pyyntöä. Jäsenhakemuksella jäsen antaa valtuuteden ilmoittaa jäsenyyden alkamisesta ja jäsenmaksun perinnän aloittamisesta työnantajan edustajalle.
 • Kts. tarkemmin kohta Selvitys jäsentietojen käsittelystä.